Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις 12-1-12