Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Frankfurt


...But you're in the wrong place
and you've got the wrong face
And humans are not really very humane
And earth is the loneliest planet of all...

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

nev3r-n3ver-land B